Hemester-Guiden presenterar

Ångbåtsbryggan

Ångbåtsbryggan

Äppelträdsallén

Äppelträdsallén

Arkipelagen

Arkipelagen

Botestenen

Botestenen

Buföring

Buföring

Digerhäll

Digerhäll

F.d. Fiskodlingen

F.d. Fiskodlingen

Flenarnas fäbod

Flenarnas fäbod

Flengruvan

Flengruvan

Gesunda bönhus

Gesunda bönhus

Hålgropsten från förhistorik tid

Hålgropsten från förhistorik tid

Hembygdsgården

Hembygdsgården

Järnbärarland

Järnbärarland

Kapelltomten

Kapelltomten

Kaptenshärbret

Kaptenshärbret

Klikten

Klikten

Kyrkbåtar

Kyrkbåtar

Lärkastugan

Lärkastugan

Lerön

Lerön

Lundgården i Gesunda

Lundgården i Gesunda

Malibambo

Malibambo

Måstäpp

Måstäpp

Naturreservatet Agnmyren

Naturreservatet Agnmyren

Norrviken

Norrviken

Notdragning

Notdragning

Offerkällan

Offerkällan

Offerstenen

Offerstenen

Pilgrimskapellet vid Svarttjärn

Pilgrimskapellet vid Svarttjärn

Ramsågen i Mångberg

Ramsågen i Mångberg

Ryssa

Ryssa

Sågdammen i Gesunda

Sågdammen i Gesunda

Selens fäbod

Selens fäbod

Seliträdberget

Seliträdberget

Siljan

Siljan

Skvaltkvarnen i Mångbro

Skvaltkvarnen i Mångbro

Sollerö Kyrka

Sollerö Kyrka

Sollerö vävstuga Emgart

Sollerö vävstuga Emgart

Solön Golfklubb

Solön Golfklubb

Sturbåtn

Sturbåtn

Textilsamlingen

Textilsamlingen

Torvtäkt

Torvtäkt

Vandra runt Sollerön

Vandra runt Sollerön

Vikingatida gravfält

Vikingatida gravfält