Flenarnas fäbod

År 1982 byggnadsminnesförklarades fäboden, inklusive ett markområde runt täkten. Tanken var att skötsel av skog och mark inom skyddsområdet skulle skötas i överensstämmelse med intentionerna i byggnads­minnes­förklaringen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län är tillsyns­myndighet och ansvarig för att bestämmelserna i byggnads­minnes­förklaringen efterföljs. Södra Flenarnas fäbodlag har som uttalad målsättning att ha en fortlöpande och bra dialog med berörda tjänstemän vid Länsstyrelsen.

Syftet med byggnadsminnesförklaringen var att “frysa bilden av hur fäboden såg ut när fäboddriften upphörde”. Det innebär att ingenting får förändras exteriört. Inomhus ska eventuella anpassningar göras med så små ingrepp som möjligt. Det är viktigt att inte förstöra husens ursprungliga funktion.

“Man ska känna igen sig, om man kommer tillbaka om några hundra år”, som någon har uttryckt det.

Södra Flenarnas fäbod

sv_SESV_SE