Ordinarie ledamöter:

Ersättare:

  • Roine Andersson,
  • Siv Sjöberg,
  • Anders Stenberg
  • Linnea Matsson
  • Naima Trogen

Kassör:
Ninna Lundin (ingår ej i styrelsen)

Revisorer:
Linnea Malm Stolt, Irené Bäck Goth med Jan Jorbrink som ersättare.

Valberedning:
Lasse Nordström (sammankallande), Birgitta Wångersjö med Ola Måspers som ersättare.

Staffan Bond

Kenneth Broqvist

Stig Wass

Jack Gottling

Roine Andersson

Linnea Matsson

Johan Danielsson

Anders Stenberg