Ordinarie ledamöter:

Ersättare:

  • Roine Andersson,
  • Siv Sjöberg, 
  • Anders Stenberg
  • Linnea Matsson
  • Naima Trogen

Kassör:

  • Ninna Lundin (ingår ej i styrelsen)

Revisorer:

Linnea Malm Stolt, Irené Bäck Goth med Jan Jorbrink som ersättare.

Valberedning:

Lasse Nordström (sammankallande), Birgitta Wångersjö med Ola Måspers som ersättare.