Sockenrådet

Sockenrådet har för år 2021, den här sammansättningen:

Ordinarie ledamöter:

 • Staffan Bond ordförande,
 • Kenneth Broqvist sekreterare,
 • Göran Blomqvist,
 • Johan Danielsson,
 • Charlotta Lindqvist,
 • Naima Trogen,
 • Stig Wass

Ersättare:

 • Roine Andersson,
 • Jack Gottling,
 • Siv Sjöberg,
 • Anders Stenberg

Kassör:

 • Ninna Lundin (ingår ej i styrelsen)

Revisorer:

Jan Thorell, Irené Bäck Goth med Jan Jorbrink som ersättare.

Valberedning:

Lasse Nordström (sammankallande), Birgitta Wångersjö med Ola Måspers som ersättare.