SOLLERÖ SOCKENKONTOR

Navet i Sollerö Sockenförenings verksamhet

Tidningar, häften och broschyrer

Nya tidningar, häften, broschyrer, tidningsartiklar och övrig information kommer hela tiden in på sockenkontoret och läggs i läshyllan, så att sockenborna kan ta del av det senaste inom landsbygdsutveckling, företagande, turism m.m.

Bemanning

Sockenkontoret bemannas sedan hösten 2020 av ideella krafter. Det innebär att vi inte kan erbjuda samma service som tidigare. Men vi kan ända hjälpa till med många olika saker.

Tipsa om evenemang och nyheter

Här kan du lämna in evenemangstips till hemsidans evenemangslista. Men, du annonserar väl också i Solleröbladet hoppas vi!

Du kan också lämna nyhetstips till hemsidan om aktuella händelser av alla slag från byarna, föreningarna och företagen inom socken.

Föreningshandlingar

Medlemmarna i föreningar och samfälligheter kan hämta dagordningar och andra handlingar inför årsmöten och stämmor.

Här finns protokoll, nytt informationsmaterial och andra dokument från föreningar att studera för intresserade.

Information

Här finns även informations­material att läsa från olika myndigheter och organisa­tioner, exempelvis Hela Sverige ska leva, Mora kommun och Trafikverket.

Solleröbladet

Aktuellt Solleröblad finns att få på biblioteket eller vid affischstället (i en plastficka) i foajén.

Behöver du kopiera?

Om du behöver kopiera affischer, protokoll, kallelser, dokument, tidningsurklipp m.m. så kom till Sockenkontoret, så hjälper vi till med kopieringen. Följande färger finns alltid på hyllan då det gäller kopieringspapper:
A3: vit, gul
A4: vit, gul, röd, rosa (Finns också några små restpartier av andra färger kvar)

Vi kan även utföra inplastning av A3- och A4-papper med vår lamineringsmaskin. Plasta in dina affischer, anslag, reklam m.m. Bra om du t.ex. vill skydda dina anslag på anslagstavlan mot regn och snö. Plastfickor, A4 och A3 finns.

Priser:
Kopiering A4 2 kr
Kopiering A3 4 kr

Inplastning A4 3 kr
Inplastning A3 5 kr

OBS! Varannan måndag (ojämna veckor) trycks Solleröbladet på kopiatorn.
Ingen kopieringsservice utförs då!!