Om solleron.se

Webbplatsen ”solleron.se” har funnits i många år, och fungerat som informationskanal för Sockenföreningen i största allmänhet. Målet för webbgruppen är nu att anpassa sidan för att göra den relevant, och vara en informationskanal för såväl boende på ön, som besökare. Vi vill samla så mycket aktuell information som möjligt, om den service och annan verksamhet som ständigt pågår i föreningar och företag.

Sidan tillhandahåller också en löpande kalender för händelser och evenemang, stora som små. Genom ett enkelt formulär, registrerar man själv sitt evenemang, som sedan läggs in i kalendern. På liknande sätt kan också de olika möteslokalerna i Sockenhuset bokas. Vill ni att någonting skall synas speciellt kan det läggas på nyhetsplats på sidan. Välkomna att höra av er med information, och andra synpunkter!