Om solleron.se

Webbplatsen ”solleron.se” har funnits i många år, och fungerat som informationskanal för Sockenföreningen i största allmänhet. Målet för webbgruppen är nu att anpassa sidan för att göra den relevant, och vara en informationskanal för såväl boende i socknen, som besökare. Vi vill samla så mycket aktuell information som möjligt, om den service och annan verksamhet som ständigt pågår i föreningar och företag.

Sidan tillhandahåller också en löpande kalender för händelser och evenemang, stora som små. Genom ett enkelt formulär, registrerar man själv sitt evenemang, som sedan läggs in i kalendern. På liknande sätt kan också de olika möteslokalerna i Sockenhuset bokas. Vill ni att någonting skall synas speciellt kan det läggas på nyhetsplats på sidan. Välkomna att höra av er med information, och andra synpunkter!