Arbetsgrupper inom Sollerö sockenförening

Sockenföreningens arbetsgrupper
De senaste åren har Sockenföreningens verksamhet till stor del fokuserats på övertagandet och upprustningen av Sockenhuset. Dessförinnan var etableringen av Sollerömacken en angelägen uppgift. Men Sockenföreningens uppgift är att arbeta brett för socknens
intressen och det har också föreningen gjort. Ända sedan starten har delar av verksamheten bedrivits i arbetsgrupper för vitt skilda verksamheter. Vid rivstarten 1994 drogs tjugo arbetsgrupper igång. Exempel på det som grupperna åstadkommit är ny bro mellan Gesunda och Sollerön, äppelträdsalléns förnyelse och ångbåtsbryggans återuppbyggnad.

Det finns även annat som sockenföreningen arbetar med för närvarande men inte i särskilda grupper. Sockenföreningen samarbetar nära med andra föreningar, som Kulturföreningen Ejnar, i gemensamma projekt och verksamheter.

  • Är du intresserad av att delta i gruppernas arbete? Hör då av dig till kontaktpersonen eller till Micke på sockenkontoret.
  • Har du annat som du tycker att Sockenföreningen bör ta tag i och är beredd att hjälpa till med, så hör av dig till Micke 0250-225 84 eller Staffan 070-534 13 50.

Staffan Bond, Sollerö Sockenförening

staffan.bond@solleron.se