Arbetsgrupper inom Sollerö sockenförening

Sockenföreningens uppgift är att arbeta brett för socknens intressen. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med socknens andra föreningar,

Ända sedan starten har delar av verksamheten bedrivits i arbetsgrupper för vitt skilda uppgifter. Vid rivstarten 1994 drogs tjugo grupper igång. Exempel på det som grupperna åstadkommit är ny bro mellan Gesunda och Sollerön, äppelträdsalléns förnyelse och ångbåtsbryggans återuppbyggnad. Etableringen av Sollerömacken och övertagandet och upprustningen av Sockenhuset är mer närtida exempel.

För närvarande finns 9 arbetsgrupper.

  • Är du intresserad av att delta i en grupp? Hör då av dig till kontaktpersonen.
  • Har du annat som du tycker att Sockenföreningen bör ta tag i och du vill hjälpa till med, hör av dig till:
    Staffan 070-534 13 50. staffan.bond@solleron.se

Aktiviteter

Stimulerar till fler aktiviteter för sockenbor och besökare, exempelvis kulturarrangemang och marknader. Samverkar ...

Båkkan

Skapar ett välkomnande och attraktivt Sollerö Centrum. Gunnar Israelsson centrum@solleron.se Läs mer om projektet.

Geoplats – Klikten

Etablerar ”Geoplats Klikten” som en del av Geopark Siljan. Klikten är redan idag ett populärt utflyktsmål för ...

Hållbara Sollerön

Vad innebär hållbarhet för Sollerön i vår tid? Den frågan ställer sig kanske du också? Om så är fallet, och du ...

Hälsovård-Omsorg

Skapar trygghet och förbättrar sjuk-och hälsovården. Aktuellt är att försöka etablera en ...

Marknadsföring – Turism

Tar fram informationsmaterial för besökare.

Sockenhuset

Förbättrar och förvaltar Sockenhuset. Det gamla kommunalhuset ska bli ett attraktivt och funktionellt sockenhus ...

Trafikmiljön

Trafikgruppen jobbar med att förbättra trafikmiljön inom socknen. Det är bland annat viktigt att öka säkerheten ...

Vindersättningen

Vindgruppen beslutar om bygdemedel/vindpengar från de åtta vindkraftverken på Solleröskogen. Gruppen består av två ...