Vindpengar eller som de också kallas bygdepengar är en viktig resurs för socknens utveckling. Det är inte så mycket pengar det handlar om men de är ändå strategiskt betydelsefulla. De uppmuntrar och möjliggör projekt och investeringar hos socknens alla föreningar. Ofta har föreningarna ont om ekonomiskt kapital, men mänskligt kapital eller ideella krafter finns det däremot mer av. En vindgrupp med representanter för Hembygdsföreningen och Sockenföreningen beslutar om de pengar som Sockenföreningen förvaltar.

Avtal träffades år 2008 med dåvarande Vindkompaniet om ersättning från vindkraftverken på Seliträ och Skuruberg. Numera äger och det tyska energibolaget EnBW vindsnurrorna. Under de 15 åren sedan starten har det gett socknen 2 010 770 kronor. Av det har 1 664 715 kronor fördelats till 38 föreningar för 96 projekt. För 2023 fick vi 112 463 kronor.

Den största satsningen hittills är 100 000 kr till Sollerömacken. Några andra exempel är cykelväg Gesunda-Ryssa, frisbeegolfbana vid Idrottsparken, förbättring av Rävnäs badplats i Bodarna, målning av bystugorna i Gesunda och Utanmyra, förbättringar vid Ångbåtsbryggan i Bengtsarvet, restaurering av den vattendrivna trösken i Mångberg körresor till Rumänien och Tyskland och hjärtstartare i Koopen och Stoltgården. De senaste projekten är anläggning av solcellspark, start av fröfestival och nytt tak på Utanmyra bystuga. En ambition har varit att många föreningar i hela socknen ska kunna ta del av pengarna och så har det också blivit.

Pengarna ska användas till projekt och investeringar, inte till löpande drift och underhåll. I så fall räcker de inte långt. För lokalbidrag och aktivitetsbidrag hänvisas till Mora kommuns föreningspengar.

Blåst och höga elpriser ogillar de flesta. Men ju mer det blåser och ju högre elpriser, desto mer vindpengar. De beräknas på bruttovärdet av elproduktionen från vindsnurrorna.

Friska vindar är bra – men det behöver ju inte storma.

Hör gärna av er till någon i vindgruppen

Den består för närvarande av:

Att söka Bygdepeng från vindkraften

Ansökningsblankett att söka bidrag från Bygdepeng finns att hämta på Sollerö Sockenkontor eller ladda ner här Ansökningsblankett Bygdepeng

Vi ser helst att ni skickar ansökan med e-post.

Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamhetsanläggningar som är positiva för utvecklingen inom Sollerö Socken. Bidrag ska inte ges till projekt som normalt ingår i kommunala åtaganden. Kriterier:

 • Föreningar med organisationsnummer och säte inom Sollerö Socken kan söka bidrag som skapar förutsättningar för att kunna genomföra ett projekt.
 • Bidrag ges till projekt och aktiviteter som är nyskapande- inte för att driva en förenings dagliga verksamhet.
 • Vi prioriterar insatser som riktar sig till en bred målgrupp.
 • Samverkan med andra aktörer prioriteras.
 • Egen insats som arbete eller i form av pengar är en förutsättning
 • Medfinansiering av andra är en styrka
 • Ansökan kan ske löpande och behandlas ca 4 ggr/år

Till ovanstående ansökan bifogas en kortfattad aktivitetsbeskrivning, max två A4-sidor. Den skall innehålla:

 • Vilka aktörer samverkar
 • Målgrupp
 • Hur aktiviteten skall genomföras
 • Tidsplan /arbetsplan
 • En enkel, men väl specificerad kostnadskalkyl, där även ansökan om bidrag från andra finansiärer redovisas

En kortfattad redovisning och en utvärdering skall lämnas in senast 3 månader efter det att projekt eller aktiviteten genomförts. Ej utnyttjade medel ska återbetalas!

Välkommen med er ansökan! Lämna den på Sockenkontoret, Sollerö sockenhus eller skicka den till:

Sollerö Sockenförening
Budgatu 2
792 90 Sollerön

eller skicka till: info@solleron.se

VINDGRUPPEN – Sollerö Sockenförening och Sollerö Hembygdsförening

Beviljade medel

ÅrFöreningÅtgärdBeviljat
2023Sollerö FruktodlarföreningNamnskyltar på äppelträden i Sollerö äppelallé10 000
2022Gesunda byföreningInköp av gräsklippare till Brändan25000
2022Solöns golfklubbAnläggande av mötesplats utomhus.10 000
2022Sollerö pensionärsföreningAnläggning av boulebana5 000
2022Sollerö SockenföreningFörbättring av strandstigen10 000
2022Sollerö JaktskytteföreningFörbättring av Gesunda skjutbana10 000
2022Kulåra byalagFörbättring av strandstigen5000
2021Bengtsarvets byalagFörbättringar av strandstigen söderut5000
2021Solön GolfklubbFörvaringscontainer på golfbanan10 000
2020Sollerö SockenföreningFörbättringar av Sockenhuset50000
2020Sollerö IFKyrkbåt på Båkkan50000
2020Utanmyra ByalagNy brygga mm i Stunisvik20000
2020Ryssa Ekumeniska föreningFörbättringar av Ryssa kapell8000
2020Karl Lärkas VännerFotoutställning3000
2020Sollerö SockenföreningBID Båkkan3000
2018Bengtsarvets ByalagFörbättring av Strandstig och slogbod10000
2018Sollerö sockenföreningTuristinformation20000
2020Ryssa ByföreningGrusning gång- och cykelväg Ryssa-Vika30 000
2019Sollerö HembygdsföreningMarkradarundersökning i Klikten10 000
2019Ryssa ByföreningVägskyltar gång- och cykelväg Ryssa-Vika2 125
2019Mångberg-Holens FäbodlagReparation dammen25 000
2019Sollerö SockenföreningExponering av fotografier10 000
2019Sollerö SockenföreningFörbättring av Lärkasalen o Ejnarrummet50 000
2019Kulturföreningen EjnarZornstämma0
2018Bengtsarvets ByalagFörbättring av strandstigen o slogbod10 000
2010Ryssa ByföreningCykel- och gångväg Gesunda-Ryssa45 000 kr
2010Sollerö HembygdsföreningTextilmuseet (Leaderproj)25 000 kr
2010Sollerö HembygdsföreningGravfältet; stigen, foldrar mm59 000 kr
2010Sollerö HembygdsföreningRestaurering av Flinthärbret15 000 kr
2010Sollerö IF FotbollTröjor och mål till ungdomsfotbollen10 000 kr
2010Sollerö SockenföreningNy Bensinmack100 000 kr
2010SolleröSockenföreningStrandstigen Kulåra-Söderviken15 000 kr
2011*EmgartVerksamhetsutveckling5 000 kr
2011*Sollerö IF CykelCykel SM och Solleröloppet10 000 kr
2011*Sollerö KyrkaMässhake5 000 kr
2011*Sollerö TuristföreningBroschyr Välkommen till Sollerön5 000 kr
2011*SoolÖenTryckning av hembygdsboken5 000 kr
2011EmgartInformationsskyltar2 500 kr
2011Mångberg-Holens FäbodlagRestaurering av Mångbergssågen80 000 kr
2011Sollerö HembygdsföreningSkolproj./Beredn av yllehalsdukar5 740 kr
2011Sollerö TuristföreningBroschyr Välkommen till Sollerön10 000 kr
2011Utveckling SollerönFörstudie turistprojekt3 000 kr
2012Bengstarvet ByalagRestaurering av magasin10 000 kr
2012EmgartKurser, utställningar mm5 000 kr
2012Föräldrakoop. FiliorumFöräldradriven förskola10 000 kr
2012Moldaviens VännerKulturbesök från Moldavien15 000 kr
2012Moldaviens VännerKulturbesök, komplettering1 500 kr
2012Ryssa ByföreningSimskola i Ryssa3 000 kr
2012Ryssa byföreningCykel- och gångväg, komplettering9 900 kr
2012Sollerö FiskvårdsföreningFiskecamp Gåstjärn15 000 kr
2012Sollerö FruktodlarföreningTrädkompl., trimmer mm för allén10 000 kr
2012Sollerö GolfklubbTak över utslagsplatser15 000 kr
2012Sollerö HembygdsföreningNy sockenfana10 000 kr
2012Sollerö HemslöjdsföreningBok om sollerödräkten5 000 kr
2012Sollerö IFAnläggning av frisbeebana10 000 kr
2012Sollerö IF CykelReklamvepa3 000 kr
2012Sollerö SockenföreningUtrustning till sockenkontoret (kanon mm)11 000 kr
2013Bodarnas ByalagUpprustning Rävnäs badplats15 000 kr
2013Gesunda MotionsklubbUpprustning och beslysning hockeyplan8 250 kr
2013Sollerö GolfklubbDikning i Söderviken11 500 kr
2013Sollerö ÄlgskötselområdeViltvård "Bondskog" - inventering 5 000 kr
2013SollerökörenKörresa till Rumänien tills m Skottlandskör15 000 kr
2014Bråmåbo byalagTak till samlingslokal/bystuga (fd trösklada)30 000 kr
2014GesundakörenKörresa till Österrike15 000 kr
2014Kulåra byalagGräsklippare25 000 kr
2014Ryssa byföreningRenovering samlingslokal(fd tröskladan)13 950 kr
2014Sollerö HembygdsföreningFolder om vikingagravarna10 000 kr
2014Sollerö HembygdsföreningGräsklippare15 000 kr
2014Sollerö HembygdsföreningBord mm10 000 kr
2014Sollerö HemslöjdsföreningBoken om Sollerödräkten, komplettering10 000 kr
2014Sollerö SockenföreningVinterkonsert i kyrkan8 000 kr
2015Kulturföreningen AmbraRock- och Bluesfestival8 000 kr
2015Kulturföreningen AmbraVinterkonsert i kyrkan 20155 000 kr
2015Ryssa byföreningFiberanslutning Ryssa bystuga15 000 kr
2015Ryssa Ekunemiska FöreningRenovering och handikappanpassning30 000 kr
2015Sollerö Hembygdsförening100-årsjubileum45 000 kr
2015Sollerö HembygdsföreningDigitalisering av textilsamlingen30 000 kr
2015Sollerö IdrottsföreningSolleröloppet, SM, USM, ParaSM Cykel15 000 kr
2015Sollerö KonsumentföreningHjärtstartare8 250 kr
2015Sollerö SockenföreningIntresseanmälningar för fiber10 000 kr
2015Utveckling Sollerön/SockenfIntegration Visit Sollerön22 000 kr
2016Kulturföreningen AmbraVinterkonsert i kyrkan 20165 000 kr
2016Kören StöttepelarnaSångpedagog3 000 kr
2016Sollerö HembygdsföreningBlästerugn på hembygdsgården15 000 kr
2016Sollerö SockenföreningEtablering av Sollerö Sockenhus75 000 kr
2016Sollerö ÅldringsfondHjärtstartare till Stoltgården7 000 kr
2017Bengtsarvets byalagFörbättringar vid Ångbåtsbryggan10 000 kr
2017Gesunda BystugeföreningUpprustning bystuga35 000 kr
2017Kulturföreningen AmbraBryggdans5 000 kr
2017Kulturföreningen AmbraVinterkonsert 20173 000 kr
2017Kulturföreningen EjnarPäng å skalus5 000 kr
2017Mångberg-Holens FäbodlagRestaurering trösklada10 000 kr
2017Sollerö HembygdsföreningUndersökning kultplats9 000 kr
2017Sollerö Barnkörer/Mora försKörresa för barn10 000 kr
2017Sollerö SchackklubbInköp av spelutrustning3 000 kr
2017Sollerö SockenföreningUtrustning lägenhet i Sockenhuset15 000 kr
2017Sollerö SockenföreningEtablering av servicepunkt15 000 kr
2017Utanmyra BystugeföreningMålning bystuga20 000 kr
2018Sollerö SockenföreningTuristinformation20 000

*) Övertagit från Gemensamhetsskogen