Befolkningsförändringar i Sollerö socken

Vid årsskiftet 2017/18 bodde 1642 personer inom socknens gränser. Det var en minskning med 49 personer från året före. Födelsenettot var -14 personer och flyttnettot -35 personer. Tabellen nedan visar uppgifter för olika delar av socknen. Sollerö glesbygd omfattar allt utom ön och byarna Gesunda och Ryssa, alltså alla fäbodar och flyktingförläggningen på Gesundaberget.

Anledningen till minskningen är främst att flyktingar på Gesundaberget flyttade när förläggningen avvecklades. Men det är inte hela förklaringen. Det föddes bara 9 barn i socknen och även bortsett från flyktingförläggningen hade vi en nettoutflyttning. Glädjande är att Ryssa ”går bra” med både födelseöverskott och nettoinflyttning och begränsar därmed det sammanlagda tappet.

OrtFörän­dring totaltFöddaDödaFödelse­nettoInflyt­tadeUtflyt­tadeFlytt­netto
Hela socknen-499-23-14127-162-35
Glesbygden-2900011-40-29
Ryssa93-1212-57
Gesunda-51-3-223-26-3
Sollerön-245-19-1481-91-10

Nästa tabell visar folkmängden 2010, 2015, 2016 och 2017. Jämfört med 2010 är vi fler nu, så någon befolkningskris är det inte fråga om. Även här sticker Ryssa ut med stadig tillväxt.

Ort2010201520162017
Hela socknen1588165216911642
Glesbygden17716132
Ryssa109137143152
Gesunda286276284279
Sollerön1176116812031179