Befolkningsförändringar i Sollerö socken

Vid årsskiftet 2017/18 bodde 1642 personer inom socknens gränser. Det var en minskning med 49 personer från året före. Födelsenettot var -14 personer och flyttnettot -35 personer. Tabellen nedan visar uppgifter för olika delar av socknen. Sollerö glesbygd omfattar allt utom ön och byarna Gesunda och Ryssa, alltså alla fäbodar och flyktingförläggningen på Gesundaberget.

Anledningen till minskningen är främst att flyktingar på Gesundaberget flyttade när förläggningen avvecklades. Men det är inte hela förklaringen. Det föddes bara 9 barn i socknen och även bortsett från flyktingförläggningen hade vi en nettoutflyttning. Glädjande är att Ryssa ”går bra” med både födelseöverskott och nettoinflyttning och begränsar därmed det sammanlagda tappet.

OrtFörän­dring totaltFöddaDödaFödelse­nettoInflyt­tadeUtflyt­tadeFlytt­netto
Hela socknen-499-23-14127-162-35
Glesbygden-2900011-40-29
Ryssa93-1212-57
Gesunda-51-3-223-26-3
Sollerön-245-19-1481-91-10

Befolkningsutvecklingen de senaste åren.

ÅrÖnGesundaRyssaGlesbygdSocknen
20151168276137711652
20161203284143611691
20171179279152321642
20181192284147301653
20191194292152391677
20201202293166411702