Välkommen till Sollerö socken

Flenarna – fäbod med Riksintresse!

Här har en pensel med Falu Rödfärg aldrig varit. Det är solen och vinden som är ”målarmästare” och ger timmerstockar, pärttak och dörrplankor...
Sockenföreningen informerar

Sockenföreningen informerar

Bygget av Telemast vid Reningsverket har startat! Snart blir det bättre teletäckning. Byggnadsnämnden i Mora har

Närmast i kalendern

Sockenföreningen bedriver projekt. Bland annat med stöd av EU

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden.

Stängsling och betning i Klikten

Stängsling och betning i Klikten

Service BID

Service BID

EU-stöd till projektet Sollerö sockenhus – en samlingslokal för bygden

EU-stöd till projektet Sollerö sockenhus – en samlingslokal för bygden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!
Holler Box