Välkommen till Sollerö socken

Broschyren är utdelad!

För första gången på fem år finns det en broschyr som marknadsför Sollerön, Gesunda och Ryssa. Under rubriken Hemester presenteras det unika...
Trevlig Hemester!

Trevlig Hemester!

Trevlig Hemester tillönskas alla sockenbor och alla sommarbesökare. Välkommen att handla lokalt hos oss i Koopen!

Närmast i kalendern

Sockenföreningen bedriver projekt. Bland annat med stöd av EU

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden.

Stängsling och betning i Klikten

Stängsling och betning i Klikten

Service BID

Service BID

EU-stöd till projektet Sollerö sockenhus – en samlingslokal för bygden

EU-stöd till projektet Sollerö sockenhus – en samlingslokal för bygden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!
Holler Box