Nyheter

Annonsmaterial till Solleröbladet

Dags att lämna annonsmaterial till Solleröbladet! Nr 18 2020

Sollerö bibliotek

Temaböcker just nu: Historia och Dåtid

Skogen och timret

Filmen finns nu på Hembygdsföreningens hemsida

Hjärtstartare vid Gesunda bystuga

Medel till Hjärtstartare i Gesunda

Aktuellt

Sockenföreningen bedriver projekt med stöd från EU

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Mötesturné för en rättvis landsbygdspolitik!

Mötesturné för en rättvis landsbygdspolitik!

Sollerö Pensionärsförening: Höstens verksamhet

Nu gör vi en försiktig omstart med vår verksamhet. Corona viruset härjar fortfarande och vi måste förhålla oss till…

SSF: Begränsat öppethållande i Sockenhuset

BEGRÄNSAT ÖPPETHÅLLANDE I SOCKENHUSET Den sista september slutar Micke sin anställning hos Sockenföreningen. Sockenföreningens…

Skrivelse till länsstyrelsen om hastighetsbegränsning

Skrivelse till länsstyrelsen