Sollerö socken
Välkommen till Sollerö socken
Välkommen till Sollerö socken
kyrkbåt på Siljan
Mångberg
2018-juli-15_5O5A6645_webb
2018-juli-16_5O5A6706_webb
16-10-2018-juli-16_5O5A6700_webb
previous arrow
next arrow
7
Ryssa
Ryssa
Siljan
Siljan
Järnbärarland
Järnbärarland
Kyrkbåtar
Kyrkbåtar
Arkipelagen
Arkipelagen
Notdragning
Notdragning
Fiskodlingen
Fiskodlingen
Buföring
Buföring
Seliträdberget
Seliträdberget
Selens fäbod
Selens fäbod
Botestenen
Botestenen
Lerön
Lerön
Sturbåtn
Sturbåtn
Pilgrimskapellet vid Svarttjärn
Pilgrimskapellet vid Svarttjärn
Norrviken
Norrviken
Torvtäkt
Torvtäkt
Offerstenen
Offerstenen
Gesunda bönhus
Gesunda bönhus
Måstäpp
Måstäpp
Lundgården i Gesunda
Lundgården i Gesunda
Malibambo
Malibambo
Flengruvan
Flengruvan
Digerhäll
Digerhäll
Solön Golfklubb
Solön Golfklubb
Klikten
Klikten
Sågdammen i Gesunda
Sågdammen i Gesunda
Sollerö vävstuga Emgart
Sollerö vävstuga Emgart
Flenarnas fäbod
Flenarnas fäbod
Kaptenshärbret
Kaptenshärbret
Lärkastugan
Lärkastugan
previous arrow
next arrow

Boka lokal

Boka lokal i sockenhuset för ditt möte eller evenemang!

Läs vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!

Visa kalendern

Visa hela kalender och se vad som händer i socknen!

Tipsa kalender

Tipsa oss om ditt evenemang så lägger vi in det i kalendern för socknen!

Sockenföreningen bedriver projekt. Bland annat med stöd av EU

Strandstigen

Strandstigen

Stängsling och betning i Klikten

Stängsling och betning i Klikten

Odla studio

Odla studio

EU-stöd till projektet Sollerö sockenhus – en samlingslokal för bygden

EU-stöd till projektet Sollerö sockenhus – en samlingslokal för bygden