Sollerö Sockenhus- en attraktivt och levande samlingslokal för-sockenbor och besökare

 Övertagandet. Den 23 augusti 2017 skrev Sollerö Sockenförening på köpebrevet om förvärvande av Kommunalhuset från Mora kommun och strax före årsskiftet fick vi lagfart på fastigheten. Därmed var en lång och något komplicerad process lyckligt i hamn. Och Kommunalhuset omdöpt till Sollerö Sockenhus – upå Båkkam.

Övertagandet skedde enligt de villkor som en extrastämma beslutade den 27 maj 2015. Avtalet med Mora kommun innebar en köpeskilling på 1 krona samt ett medskick på 600 000 kr för investeringar och reparationer. Dessutom garanterade kommunen att hyra bibliotekslokalen för 86 000 kr/år till och med mars 2022.

Stort åtagande. Att ta över Kommunalhuset var ett stort åtagande för sockenföreningen. Men vi fick några år på oss för att sätta huset i gott skick och få stadiga intäkter som överskrider kostnaderna. Det fanns också vindpengar till socknens förfogande – och finns fortfarande – som i konkurrens med mycket annat kan användas till angelägna förbättringar.

Förbättringar och underhåll. Mycket är gjort. Här är de viktigaste åtgärderna: Anslutning till Mora Stadsnät med fast uppkoppling och fritt Wi-Fi i hela huset, förbättringar av den stora samlingssalen Lärkasalen med bland annat ny teknisk upprustning och nytt golv, nytt serveringskök, invändig målning av stora delar av huset, effektivisering av värme- och fläktsystemet, nya förrådsutrymmen, nytt låssystem, ny takarmatur i många utrymmen, en ”Servicepunkt” avskild från Sockenkontoret samt kontor av lägenhetens tredje rum. Reparationer har vi åkt på, till exempel lagning av hissen och dräneringsjobb. Men det är inte överraskande, Sockenhuset är gammalt och slitet.

Både stort och smått återstår, såväl utvändigt som invändigt. En del är nödvändigt med det snaraste. Exempel är att åtgärda begränsade fuktskador, ersätta trasiga tegelpannor och förbättra scenen i Lärkasalen. För att få ner de höga energikostnaderna ytterligare ska vi göra styrsystemet för värmen ännu effektivare. Ambitionen är också att installera solceller på Sockenhusets baksida.

Uthyrning av lokalerna är en förutsättning för att klara driften av huset. Successivt har det också fyllts med hyresgäster. Lärkasalen, Flenarna och Servicepunkten hyrs ut för olika sammankomster, allt från små sammanträden till stora kalas. Flenarna hyrs också ut för så kallad Coworking.

Servicepunkten ger också extra intäkter. För driften har vi ett avtal med Mora kommun som ger oss 50 000 kronor per år. Avtalet avser fem funktioner: samhälls-/medborgar-/föreningsservice, kulturverksamhet, turistinformation, fritt Wi-fi, och träffpunkt/caféhörna med datoruppkoppling. Turistinformation och träffpunkt ska finnas också i Koopen och kaffeservering på Stoltgården.

Samverkan med Mora kommun. Mora kommun äger inte längre huset, men vi ser gärna en kommunal närvaro ändå. Biblioteket är en mycket fin lokal som borde kunna utnyttjas ännu mer i ett samarbete mellan kommunen och Sockenföreningen. I biblioteket och på andra ställen i och utanför huset bör vi kunna ha utställningar av skilda slag och dessutom ge aptitretande smakprov på vad socknen har att erbjuda i olika avseenden. Vi ser också gärna att kommunal personal ibland finns på plats både för att sköta sitt ordinarie jobb och för att medverka i vårt lokala utvecklingsarbete.