Informationspolicy

Den information vi insamlar här på webbplatsen används t.ex. som underlag för bokning av lokaler eller för att lägga in nya evenemang i kalendern. Dina uppgifter stannar hos oss och används endast för det avsedda syftet.

Informationen skickas vidare till sockenföreningens expedition för handläggning. Den lagrade informationen på webbplatsen raderas kontinuerligt när den inte längre behövs.

Vi nyttjar även cookies för att se statistik över antalet besökare. Den informationen är helt neutral och inte kopplad till dig som person.