Stoltgården

Meddelanden

Sollerö Åldringsfond har haft Årsstämma

Sollerö Åldringsfond höll den 20 februari Årsstämma i Lärkasalen för verksamhetsåret 2023. Tjugo personer hade mött upp och följde stämman. Till ny ordförande valdes Lars Hällsten, som efterträder Gunnar Israelsson. Övriga ledamöter är ...

Ny vicevärd på Stoltgården!

Tack Gun-Britt! Välkommen Bodil! Den 1 februari tillträder Bodil Klasson tjänsten som vicevärd på Stoltgården. Bodil är ett välkänt ansikte av de boende på Stoltgården. Hon är hemmastadd i lokalerna både som lokalvårdare och inte minst i ...

God fortsättning på det nya året!

Förra året var ett händelserikt år på Stoltgården. Inför 2023 hade Mora kommun sagt upp avtalet om gemensamhetsytor vilket medförde ett intäktstapp på 1 miljon kronor/år. En lång förhandlingsprocess ledde så småningom fram till ett nytt ...

Närmast i kalendern
Om du vill arrangera något på Stoltgården är du välkommen att kontakta Brf Soldis styrelse i frågan. Kontaktman är ordförande Gunnar Israelsson: stoltgarden@solleron.se  eller 070 672 5838.
Med vänliga hälsningar/ Styrelsen i Brf Soldi Stoltgården

Stoltgården