Gunnar Israelsson

Styrelsen – Ordförande

Gun-Britt Person

Styrelsen – Kassör och vice värd

Lasse Nordström

Styrelsen – Sekreterare

Lars Hällsten

Styrelsen – Ledamot

Johny Bergström

Styrelsen – Ledamot

Meit Persson

Styrelsen – Suppleant

Marit Andersson

Styrelsen – Suppleant

Ove Eriksson

Vaktmästare

Ingela Lissåker

Mat & Café Stoltgården

Bodil Klasson

Mat & Café Stoltgården