Bakgrundshistorien

Det som idag heter trygghetsboende hette förr ålderdomshem. På 1950-talet fick äldre Solleröbor, som behövde tillsynsboende med vård, söka sig till Venjan. Ett faktum som var mycket otillfredsställande.

År 1958 innebar en donation en grundplåt för en Åldringsfond med syfte att förverkliga ett äldreboende på Sollerön.

I stadgarna kan vi läsa att insamlade medel ”ska användas till uppförande eller anordnande av bostäder i Sollerö  församling.” Sedan grundandet växte fondens medel genom fortsatta donationer och minneshedranden vid begravningar. Och så är det än idag.

1983 skickar Åldringsfonden en skrivelse till Mora kommun med önskemål om uppförande av  ett äldreboende på Sollerön. Efter flera års möten och diskussioner togs beslut, på inrådan av kommunen, att bilda en bostadsrättsförening med bostadsrätter. I mars 1987 beslutar Kommunstyrelsen i Mora att planera och uppföra ett servicehus på Sollerön.

Det första spadtaget tas sommaren 1987 och den 15 april 1988 sker invigning, trettio år efter att Åldringsfonden bildades. Den totala byggnadsytan var 1 100 kvm och inrymde 14 lägenheter samt gemensamma utrymmen i form av kök, matsal, dagrum, terapi- och hobbylokaler samt studierum.

Efterfrågan var stor så redan 1991 skedde en tillbyggnad med ett tiotal lägenheter, ombyggnad av kök, mindre kontor samt carport och vinterträdgård. Kommunen gick i borgen för investeringen.

Behovet av äldreboende och särskilt boende sinar inte. Därför har markköp skett så att Bostadsrättsföreningen Soldi har möjlighet att expandera för att möta efterfrågan.