Kaptenshärbret

Kaptensbostället och härbret har inte ursprungligen legat på den plats det nu ligger, nämligen i Haraldsarvet på Sollerön, cirka en km öster om kyrkan. Dit flyttades gården först år 1817.

Läs mer här

sv_SESV_SE