Arkipelagen

I en pratstund om Gesundafjärdens öar svor en gammal Solleröbo över hur svårt det var att hålla reda på vad öarna mellan Sollerön och fastlandet heter. Han hade rätt. Det är inte så lätt för arkipelagen består av ett 20-tal öar.

Här och där sticker även små grund upp när Siljans vattennivå regleras av kraftverken uppströms Österdalälven och av Grådadammen vid Insjön.

Siljans största djup är hela 134 meter men här i Arkipelagen är det grunt.

Förr i tiden fraktades produkter från Siljansfors Järnbruk på ångbåtar med pråmar från hamnen i Ryssa. Idag är det fritidsbåtar och fritidsfiskare som kryssar i farvattnen.

sv_SESV_SE