Sågdammen i Gesunda

Vattenkraften spelade en viktig roll på det gamla fäbodväsendets tid. Den stora nivåskillnaden från sjöarna på fastlandet ned till Siljan gjorde det möjligt att tämja vattnets kraft till kvarnar och sågar. Åar och bäckar dämdes upp. Det kunde ligga flera dammar i rad på korta sträckor.

I skuggan av Gesundaberget låg här tidigare en såg. Här sågades stockarna och blev till virke som användes i hushåll och jordbruk.

Sågdammen är kvar. Om du spetsar öronen kan du höra ett fridfullt porlande från vattnet som rinner ur
dammen. Slå dig ned vid slogboden, tänd en brasa och njut av lugn och ro. En oas i en liten glänta i skogen. En plats som gjord för kontemplation.

Fotnot: I Mångbergs fäbodar finns en fungerande vattendriven såg.

Sågdammen i Gesunda

sv_SESV_SE