Klikten

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Det säger ”klick” när du upplever Klikten!

 

Välkommen till Klikten!

Naturen, kulturen och historien är öppen 24 timmar om dygnet.

Vi ber dig att respektera de regler och föreskrifter som gäller för fornminnen och naturreservat.

Hembygdsgården

Det bästa sättet att se Klikten är att vandra Kulturstigen som löper genom hela området. Parkera på Hembygdsgården, fylld med solbrända timmerstugor från det gamla bondesamhället och fäbodväsendets tid. Efter en dos kultur och med kaffesmak i munnen från Hembygdsgårdens café vandrar du Kulturstigen över Dalarnas största vikingatida gravfält med upptill 100-150 gravar. Informationsskyltar längs stigen ger dig hela historien om vikingarna som levde och verkade på Sollerön för mer än 1000 år sedan.

Läs mer

S:t Laurentius Kapell

Nästa historiska vingslag är lämningarna efter Solleröns första kyrkobyggnad – S:t Laurentius kapell – från början av 1500-talet. Historien berättar att kapellet revs 1781 när Sollerö kyrka byggdes.

Läs mer

Offerkällan Sollerön

Offerkällan

Strax intill ligger Offerkällan, som kan ha varit en gammal offerlund från förhistorisk tid. Offerkällor ansågs förr ha en särskild kraft. När man offrade föremål, särskilt av metall, skulle man vinna hälsa och lycka från källans undergörande krafter. Vid källan har sannolikt vikingarna offrat till sina hedniska gudar. Det sägs att Offerkällan aldrig sinar på sommaren och inte fryser till på vintern.

Läs mer

Klikten

När du vandrar vidare in i själva Klikten träder en majestätisk utsikt fram över Utanmyra by med blånade berg vid horisonten. Utanmyra med den välkända fäbodvisan ”Visa från Utanmyra”, som första gången blåstes i slutet av 1800-talet av en vallkulla i sitt kohorn. Ett av stenröserna på ängen är sannolikt en gammal kultplats s k harg från vikingatiden. Svaret fås vid en kommande undersökning.

Under vår och försommar är fågellivet som mest aktivt och då kan du höra både storspovens ljudliga drill och sångerna från olika trastar och sångare. Rovfåglarna flyger lågt över ängarna där fjällkor, får och getter mumsar på det saftiga gräset. Det är en idyll som ger lugn och ro för själen.

Karl Lärkas stuga

Folklivsforskaren och fotografen Karl Lärkas stuga tronar för sig själv i sluttningen. Stugan omges av en äppelträdgård. Studenter och folklivsforskare får sommartid bo i stugan som ett stipendium för att förkovra sig i etnologi.

Besökare i området ombeds respektera hyresgästernas privata sfär.

Läs mer

Geopark och Geosite

Klikten är geologiskt intressant och ingår i Sveriges första Geopark, som en särskilt intressant plats s k Geosite tillsammans med Gesundaberget. Meteoritnedslaget i Siljansområdet för ca 377 miljoner år sedan bildade en förkastningsbrant som gav värdefulla förutsättningar för ett natur- och kulturlandskap. Förkastningsbranten är klassad som naturminne av Riksantikvarieämbetet sedan 1986.

Läs mer

Naturreservatet Agnmyren

Kulturstigen fortsätter längs förkastningsbranten och du kommer in i naturreservatet Agnmyren på 3,3 hektar, som bildades 2018 och som förvaltas av Länsstyrelsen. I reservatets sydöstra del, till höger om stigen finns ett litet kalkbrott, kallat ”Silvergruvan”, där mineral som zinkblände och blyglans har brutits. Den kalkgynnade floran ger en riklig förekomst av blåsippa. Kalkhaltigt sippervatten från den branta sluttningen bidrar till den frodiga växtligheten på den omgivande jordbruksmarken och i själva Agnmyren, som är en mindre damm.

Läs mer

Grodlek på våren

Agnmyren är känd som en av de största lekplatserna i Dalarna för vanlig groda. I månadsskiftet april-maj samlas tusentals vanliga grodor i dammen för parning. En liten mängd åkergroda och mindre vattensalamander ansluter också. Anledningen till det rika beståndet av groddjur är att det inte finns någon fisk i dammen. Den näringsrika dammen ger en stor mängd förmultnande växtmassa. Svavelväte bildas och det slår ut eventuella fiskar och gynnar grodornas yngel. Själva parningsleken är högljudd och låter som en Formel1 Grand Prix motorlopp. Det är en storslagen uppvisning som pågår framför besökarnas fötter.

Rikt fågelliv

Fågellivet är artrikt även om Agnmyrens storlek är ringa. Tranor och gäss betarpå åkermarken intill. Knipa, sothöna, kricka  och andra andfåglar trivs i den vassrika dammen och konserten från t ex sävsångare, rörsångare och vattenrall ljuder över den stilla vattenytan.

Stenåldersfynd

En flåkniv från stenåldern har hittats i Agnmyren. Området runt Agnmyren har en lång historia av odlings- och bosättningstradition och stenåldersgravar är funna längre upp i förkastningsdalen.

sv_SESV_SE