Agnmyren

Förr en inbuktning i dåvarande havsviken Siljan, numera en mindre kärrliknande fågelsjö. Agnmyren har troligen under någon forntida period nyttjats som båthamn. 1867 påträffades ett benredskap som via moderna metoder för ålders­bestämning daterades till omkr. 4000 år f. Kr.

I dag utgör våtmarken en utmärkt miljö för bland annat grodan, vars parningslek på våren lockar stora skaror av besökare.