Naturreservatet Agnmyren

Förr en inbuktning i dåvarande havsviken Siljan, numera en mindre kärrliknande fågelsjö. Agnmyren har troligen under någon forntida period nyttjats som båthamn. 1867 påträffades ett benredskap som via moderna metoder för ålders­bestämning daterades till omkring 4000 år f. Kr.

I dag utgör våtmarken en utmärkt miljö för bland annat grodan, vars parningslek på våren lockar stora skaror av besökare.

Läs mer om området Klikten och Agnmyren på Länsstyrelsens webbsida

Se även information på Hembygdsföreningens webbplats.

sv_SESV_SE