Ångbåtsbryggan

Vacker båtplats i byn Bengtsarvet på Solleröns östra sida.

Ångbåtsbryggan ligger i Bengtsarvet och var den plats dit båttrafiken gick med både gods och passagerare. Den gamla bryggan revs i maj 1968. I dag är ångbåtsbryggan nyrestaurerad och trafikeras vid speciella tillfällen av ångbåtarna Gustav Wasa och Engelbrekt.