Kapelltomten

Vackert belägen plats för Solleröns första kyrka

Vid 1500-talets början uppfördes S:t Laurentiuskapellet. Kapellet byggdes helt i trä och taket täcktes med pärt. Luckor fanns för alla fönster. Den tillhörande öppna klockstapeln hade två klockor. En av dessa, gjuten 1530, finns ännu kvar och används vid klockringning i Sollerö nuvarande kyrka. Varje sommar hålls gudstjänster på den gamla kapelltomten som förutom minnessten också prydes av ett enkelt träkors. Kapellet revs 1781 men ännu idag kan man skönja resterna av de västra och norra delarna av kapellgrunden.

Mer om Solleröns gamla kapell

Sool-Öen är vår hembygdsbok. Den handlar om Sollerö socken ur både gammalt och nytt perspektiv. Utgivare är Sollerö hembygdsförening och det redaktionella arbetet sköts av en kommitté inom föreningen.

sv_SESV_SE