Äppelträdsallén

En del av Solleröns kulturarv

Sollerö fruktodlareförening verkar för att bevara den 3 km långa äppelträdallén
som består av mer än 230 träd och ca 40 olika sorter.

På 1910-talet bildades Sollerö Planteringssällskap av eldsjälar som Bälter Anders och Håll Nils Mattson m.fl. Under deras ivriga ledning startades plantskolor, man beställde och planterade
mängder av fruktträd, gick på ympkurser och lärde sig beskära träd. Verksamhetens omfattning kan man förstå när man i Håll Nils dagbok läser att han på våren beskar över 400 träd bara i Gruddbo. Andra medlemmar av föreningen beskar liknande mängder träd i de andra byarna. Sollerön var som ett blommande hav på vårarna och folk vallfärdade hit.

Under en tid fick varje konfirmand ett eget äppelträd och år 1923-24 planterades den långa äppelträdsallén som sträcker sig över hela Sollerön. Åren gick, eldsjälarna blev gamla och
aktiviteterna mattades av inom föreningen. Fruktodlarna på ön fick själva överta ansvaret för sina fruktträd. Träden i allén blev också långsamt äldre, många murknade och togs bort och i slutet av 1900-talet var det bara glesa rader av träd kvar av den forna allén.

År 1995 tog Sollerö sockenförening, med Axel Bohm som arbetsledare, beslut om att återplantera den gamla äppelträdsallén. Ett stort insamlingsarbete började där folk fick betala en viss summa för varje träd. Det gick förvånansvärt fort att få pengar till de 230 träd som behövdes för sträckan Bengtsarvet i norr till Gruddbo i söder.

Minst 230 träd och över fyrtio sorter! Sommar-, höst- och vinteräpplen! Astrakan, Melba, Oranie, Åkerö, Raike, Transparente Blanche, Antonovka och många, många flera. Vid varje träd sattes det upp en skylt med namn på den som skänkt pengar till just det trädet och sortens namn. Tyvärr var inte skyltarna gjorda i ett tillräckligt hållbart material, så väder och vind har gjort så att de flesta är borta. Sedan 2017 har Trafikverket tagit över ansvaret för skötseln på drygt 1 km av allén. Den delen står efter statlig vägkropp. Trafikverket fick 4-5 miljoner kronor till Dalarna, för restaurering av alla sorters alleér. Målet var att ”alleér ska inte bli färre”. 2019 gjordes en skötselbeskrivning för äppelallén som följs av entreprenören som har i uppdrag att sköta äppelträden. Den återstående sträckan i Bengtsarvet sköts av Sollerö Fruktodlareföreningen. Det är ett äventyr att plantera en allé med äppelträd. Stora mängder sorkangrepp har tagit livet av många fina träd. En del träd växer bra och andra vill inte alls. Markförhållandena varierar starkt längs alléns sträckning, och en hel del träd lider också av konkurrens från annan växtlighet. Om du går längs allén, kan du se hur olika träden växer. Varje träd behöver sin särskilda omsorg och tillsyn för att det ska bli en del i en jämnt växande allé.

Välkomna att vandra i Sveriges nordligast längsta äppelträdsallé!

  • På våren kan du njuta av blomningen.
  • Under sommaren kan du se de olika äppelsorterna långsamt mogna fram.
  • På hösten kan du aktsamt och med måtta ta ett äpple och smaka på någon särskild sort som du är nyfiken på.

Att plocka frukten

Det är tillåtet att ta smakprov från alla träden men inte att skörda (hämta större mängder) äpplen från träden på annans mark utan markägarens tillstånd.

De som vid restaureringen av alle’n -1995 donerade äppelträd äger inte träden. De var en ren donation och omfattas av samma regler som övriga träd.

sv_SESV_SE