Seliträdberget

Den moderna bevakningen mot skogsbränder i Sverige uppkom i slutet av 1800-talet i Norra Dalarna. Sveriges första brandtorn uppfördes på Pilkalampinoppi i Orsa Finnmark 1899. Ett större nät av brandtorn – Riksnätet – bildades 1940 för att övervaka Sveriges skogar. Som mest fanns det ca 300 brandtorn i Riksnätet. Brandtornens roll fasades ut och ersattes av brandflyg åren kring 1960. De flesta tornen revs eller förföll. I Bunkris i Älvdalens kommun finns ett välbevarat brandtorn alldeles intill Riksväg 70.

Här från den högsta toppen på Solleröskogen (597 möh) har du en fantastisk utsikt över milsvida skogar, glittrande sjöar, tjärnar och bäckar. Terrängen är kuperad med många branta berg och en rik flora och fauna. Vid klart väder ser du Sälenfjällen i nordväst, Orsa Finnmark i norr samt Siljan i öster.

OBS! Brandtornet är inte i bästa skick. Iakttag försiktighet!

Sedan 2009 finns en vindkraftspark med 8 snurror på Seliträdberget och Skuruberg. Delar av elproduktionen tillfaller Sollerö socken som ”vindpengar” även kallade bygdepeng. Sedan starten har miljonbelopp
utdelats till föreningar och projekt i socknen.

Seliträdberget

sv_SESV_SE