Botestenen

Det finns gott om flyttblock och stora stenar i den svenska naturen.

I det gamla bondesamhället på fäbodväsendets tid hade många av dessa sin egen månghundraåriga historia som återberättades i  släktled efter släktled. Det sägs att våra förfäder kände till vissa stenars kraft och nyttjade dem till att kurera sjukdomar och återställa hälsa. Det var ett sätt för våra förfäder att balansera kroppens energier.

Ingen vet hur länge Botestenen här vid Selens fäbodar har varit i bruk men förmodligen från medeltiden. Den kan ha varit det sista hoppet för de som flydde digerdöden. Stenen har många sidor. En är slät och ren, en annan sida har två altare där man kan placera sina händer, en tredje är skrovlig och sårig. Enligt legenden botar stenen vrede, oro, olycka och sjukdomar.

sv_SESV_SE