Lundgården i Gesunda

Mats Wik, Utanmyra, berättade för en tid sedan på Hembygds­föreningens arrangemang i Lundgården, om det gamla fäbodväsendet. Gesunda blev tidigt den första fastlandsfäboden till gårdarna på Sollerön. När betet inte räckte till fraktades djuren med storbåtar från ön till fastlandet. År 1840 fanns det 75 gårdar i Gesunda. Efter hand fick Gesunda fast befolkning och registrerades som egen by 1919. Många fäbodgårdar fanns kvar fram till andra världskriget men den enda som står kvar idag, i stort sett orörd, är Lundgården. Gården har sitt ursprung i 1700-talet med ett nyare boningshus från 1830.

 

Då flyttades timmerbyggnader till gården. Taken bestod förr av spån och bräder men ersattes på 1960-talet med plåt för att skydda timret från fukt och röta. Mellan Siljan och Lundgården gick ”dritgatu”, den väg som djuren vandrade från båttransporten upp till fäboden.

Lundgården ägs och sköts av Hembygdsföreningen.

Mer om den intressanta historien om Lundgården finns i Sool-Öen 2001.
Lundgården i Gesunda – Sollerö hembygdsförening (sollero-hembygd.se)

 

 

sv_SESV_SE