Norrviken

Norrviken är en totalt annorlunda plats i Sollerö socken.

Siljans största vassvik erbjuder dig en naturupplevelse som sjuder full av liv samtidigt som den skänker dig lugn och ro.

Viken hade tidigare mer öppna vattenytor men idag täcks stora delar av ett vassbälte. Tillsammans med omgivande gamla betesmarker och blandskogar är Norrviken en näringsrik biotop för både fåglar och insekter samt en föryngringsplats för fiskar.

När isen släpper sitt grepp på vårkanten vaknar Norrviken till liv. Många arter rovfåglar, sjöfåglar, vadare och sångfåglar samlas i området.

Karaktärsfågeln kanske framför allt är den bruna kärrhöken med 2–3 häckande par. Fiskgjusen fiskar i vattnet runt den norra delen av viken. När trollsländorna kläcks efter midsommar jagar ofta lärkfalken över viken.

På vattenytan samsas knöl- och sångsvan med andfåglar som t.ex. bläsand, gräsand, stjärtand, skedand, knipa och kricka. Häckande tranor spatserar i strandkanten.

Grågässen blir allt fler till antalet. Då och då besöker gråhägern området.

I försommartid kan du höra rör- och sävsångare och sävsparv. Vattenrallens lite grisliknande ljud hörs i vassen. Några gånger har även rördrommens djupa basröst rullat över området.

Det finns gott om mat för hussvalor, ladusvalor och tornseglare som navigerar blixtsnabbt över vassen och på ängarna österut flöjtar storspoven. I kanten av viken växer orkidéer som ängsnyckel. Lite längre in i blandskogen växer nattviol.

I lövskogen sjunger svarthätta, lövsångare, grönsångare, rödhake, mer sällsynt mindre flugsnappare, hackspetten trummar och koltrast och taltrast ger en fin ljudupplevelse. Och så göken förstås.

Många arter mellanlandar i Norrviken på sin väg norrut eller om hösten till sydligare breddgrader. En sällsynt gäst är skäggmesen. I det skyddade området rastar blåhaken på sin väg söderut. Vid lågvatten under våren stannar en del vadare som t.ex. grönbena, skogssnäppa, gluttsnäppa och kärrsnäppa. Ibland någon svartsnäppa. Enkelbeckasinen är också en karaktärsfågel för viken. Mycket mer finns att upptäcka.

Välkommen till området!

Norrviken är en pärla som vi ska vårda in i framtiden. Tre fågeltorn finns. Strandstigen Sollerön Runt (ca 18 km) passerar.

Norrviken

sv_SESV_SE