Torvtäkt

som idag är golfbana

Vid sekelskiftet 1800 – 1900 utvecklades en omfattande torvtäkt på Sollerön. Den viktigaste platsen för torvtäkt var
här på öns västra sida i allmänningen Byrtjärnsmyren. Det var på vintern som man tog upp torv (”umbor”). Den kördes till hemgården och spreds sedan ut på marken till torkning. Torven användes till strö och jordförbättring.

Mellan jul och nyår begav sig nästan alla hushåll hit till myren för torvupptagning. Man använde både spade, spett och yxa för att få upp den tjälade torven. Det hände också att man sprängde med Kalsonit som var lågexplosivt jämfört med dynamit.

Hästslädar förde torven till torkhusen, som fanns antingen vid myren eller på hemgården. Det berättas att det ibland
kunde finnas ett 70-tal hästskjutsar på myren.

Torven torkade under sommaren och revs sedan med en speciell trösk hemma på gården. Ett motordrivet stort hjul
med taggar rev sönder torven som sedan blåstes in i ett utrymme (”musåskålan”) vid ladugården för användning till
strö för kor och hästar. Torvupptagningen upphörde när småbrukens lönsamhet hade avtagit.

sv_SESV_SE