Hållbara Sollerön

Vad innebär hållbarhet för Sollerön i vår tid? Den frågan ställer sig kanske…

Trafikmiljön

Trafikgruppen jobbar med att förbättra trafikmiljön inom socknen. Det är bland…

Webben

Webbplatsen ”solleron.se” har funnits i många år, och fungerat som informationskanal…

Geologi-Klikten

Etablerar ”Geoplats Klikten” som en del av Siljansringen. Kontakt: Håkan Grudd…

Hälsovården

Skapar trygghet och förbättrar sjuk-och hälsovården. Aktuellt är att försöka…

Turismen

Tar fram informationsmaterial för besökare.

Båkkan

Skapar ett välkomnande och attraktivt Sollerö Centrum. Gunnar Israelsson centrum@solleron.se. Se…

Vindersättningen

Vindgruppen beslutar om bygdemedel/vindpengar från de åtta vindkraftverken på…

Sockenhuset

Förbättrar och förvaltar Sockenhuset. Det gamla kommunalhuset ska bli ett attraktivt…