Hållbara Sollerön

Vad innebär hållbarhet för Sollerön i vår tid? Den frågan ställer sig kanske du också? Om så är fallet, och…

Trafikmiljön

Trafikgruppen jobbar med att förbättra trafikmiljön inom socknen. Det är bland annat viktigt att öka säkerheten och…

Webben

Webbplatsen ”solleron.se” har funnits i många år, och fungerat som informationskanal för Sockenföreningen i största…

Geologi-Klikten

Etablerar ”Geoplats Klikten” som en del av Siljansringen. Kontakt: Håkan Grudd geo@solleron.se Läs mer

Hälsovård-Omsorg

Skapar trygghet och förbättrar sjuk-och hälsovården. Aktuellt är att försöka etablera en distriktssköterskemottagning…

Marknadsföring-Turism

Tar fram informationsmaterial för besökare.

Båkkan

Skapar ett välkomnande och attraktivt Sollerö Centrum. Gunnar Israelsson centrum@solleron.se. Se även projektansökan:…

Vindersättningen

Vindgruppen beslutar om bygdemedel/vindpengar från de åtta vindkraftverken på Solleröskogen. Gruppen består av två…

Sockenhuset

Förbättrar och förvaltar Sockenhuset. Det gamla kommunalhuset ska bli ett attraktivt sockenhus för sockenborna och besökare…