Hållbara Sollerön

Vad innebär hållbarhet för Sollerön i vår tid?

Den frågan ställer sig kanske du också? Om så är fallet, och du vill medskapa något som får saker och ting att röra på sig, ta kontakt!

Delar av samtal som förs handlar om hur vi uppnår resultat samtidigt som vägen till resultatet blir givande. Samspelet mellan resultat och process. Mellan naturen och människan. Mellan moderna tider, jägar- och samlarsamhälle och jordbruk.

Konkret arbete hittills handlar om bidra till ökad återanvändning av varor. Arrangera hållbara evenemang. Bidra till ökade värden i kulturlandskapet. Skapa bildning och samtalsgrupper.

Kvotten är valutan.

Kontakt: Lotta Lindqvist hallbara@solleron.se