Hälsovård-Omsorg

Skapar trygghet och förbättrar sjuk-och hälsovården. Aktuellt är att försöka etablera en distriktssköterskemottagning eller ett hälsorum i modern tappning och att få till stånd en utbyggnad av äldreboendet Stoltgården.

Kontakt: Naima Trogen omsorg@solleron.se