Båkkan

Skapar ett välkomnande och attraktivt Sollerö Centrum. Gunnar Israelsson centrum@solleron.se.

Se även projektansökan: Sollerö Centrum och Klikten

Kontakt: Gunnar Israelsson centrum@solleron.se.