Fonder

Sidan är under uppbyggnad och ska presentera socknens olika fonder och deras namn, syfte, kontaktinformation och inbetalningsformer.
Se exempel!

Förvaltar du en fond som du anser ska vara med?
Lämna uppgifter enligt ovan till sockenkontoret eller mejla till annons@solleron.se

Sollerö åldringsfond

Fondens syfte är att på ett värdigt sätt hedra de i Sollerö Socken dödas minne. att med insamlade medel, ...