Vindersättningen

6 okt, 2019

Vindgruppen beslutar om bygdemedel/vindpengar från de åtta vindkraftverken på Solleröskogen. Gruppen består av två personer från Sockenföreningen och två från Hembygdsföreningen. Sammankallande är Staffan Bond, tel 070-534 13 50.

Lite vind gör gott

Vindpengar eller som de också kallas bygdepengar är en viktig resurs för socknens utveckling. Det är inte så mycket pengar det handlar om men de är ändå strategiskt betydelsefulla. De uppmuntrar och möjliggör projekt och investeringar hos socknens alla föreningar. Ofta har föreningarna ont om ekonomiskt kapital, men mänskligt kapital eller ideella krafter finns det däremot mer av. En vindgrupp med representanter för Hembygdsföreningen och Sockenföreningen beslutar om de pengar som Sockenföreningen förvaltar.

Avtal träffades år 2008 med dåvarande Vindkompaniet om ersättning från vindkraftverken på Seliträ och Skuruberg. Numera äger och det tyska energibolaget EnBW vindsnurrorna. Under de nio åren sedan starten har det gett socknen 1 527 061 kronor. Av det har 1 295 715 kronor fördelats till 35 föreningar för 81 projekt. För 2019 fick vi 127 133 kronor.

Den största satsningen hittills är 100 000 kr till Sollerömacken. Några andra exempel är cykelväg Gesunda-Ryssa, frisbeegolfbana vid Idrottsparken, förbättring av Rävnäs badplats i Bodarna, målning av bystugorna i Gesunda och Utanmyra, förbättringar vid Ångbåtsbryggan i Bengtsarvet, restaurering av den vattendrivna trösken i Mångberg körresor till Rumänien och Tyskland och hjärtstartare i Koopen och Stoltgården. De senaste projekten är Bengtsarvets byalags förbättringar av strandstigen, Ryssa Byförenings förbättringar av gång- och cykelvägen Ryssa-Vika och reparation av dammen i Mångberg. En ambition har varit att många föreningar i hela socknen ska kunna ta del av pengarna och så har det också blivit.

Pengarna ska användas till projekt och investeringar, inte till löpande drift och underhåll. I så fall räcker de inte långt. För lokalbidrag och aktivitetsbidrag hänvisas till Mora kommuns föreningspengar.

Blåst och höga elpriser ogillar de flesta. Men ju mer det blåser och ju högre elpriser, desto mer vindpengar. De beräknas på bruttovärdet av elproduktionen från vindsnurrorna. De senaste åren har elpriserna varit låga, så våra vindpengar har nästan halverats. Toppåret 2011 fick vi 193 000 kronor, bottenåret 2018 bara 60 462 kronor.

Friska vindar är bra – men det behöver ju inte storma.

Hör gärna av er till någon i vindgruppen. Den består för närvarande av:

Jack Gottling gottling@telia.com och
Staffan Bond bond@telia.com från Sockenföreningen.

Karin Wik-Land wiklandkarin@gmail.com och
Börje Svensson sarlarsgard@hotmail.com från Hembygdsföreningen