Trafikmiljön

Trafikgruppen jobbar med att förbättra trafikmiljön inom socknen. Det är bland annat viktigt att öka säkerheten och underlätta för gång- och cykeltrafiken. Aktuellt är bland annat trafikmiljön i Sollerö Centrum, ”upå Båkkam”.

Synpunkter på Mora kommuns cykelstrategi, gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken och trafikmiljön ”upå Båkkam” har lämnats till Mora kommun och Trafikverket.

Gång- och cykelvägar inom Sollerö Socken

Vill ni veta mer eller har ni synpunkter kontakta Gunnar Låås trafik@solleron.se, 070-534 13 50