Trafikmiljön

Trafikgruppen jobbar med att förbättra trafikmiljön inom socknen. Det är bland annat viktigt att öka säkerheten och underlätta för gång- och cykeltrafiken. Vi samarbetar för närvarande med Mora kommun om kommunens cykelplan och trafikmiljön i Sollerö Centrum, ”upå Båkkam”.

Synpunkter på cykelplanen och trafikmiljön ”upå Båkkam” har lämnats till Mora kommun och Trafikverket.

Vill ni veta mer eller har ni synpunkter kontakta Gunnar Lås trafik@solleron.se, 070-534 13 50