Sockenhuset

6 okt, 2019

Förbättrar och förvaltar Sockenhuset. Det gamla kommunalhuset ska bli ett attraktivt och funktionellt sockenhus för sockenborna och besökare utifrån. Ett omfattande arbete pågår för att successivt sätta Sockenhuset i gott skick. Alla lokaler är uthyrda, förutom mötes- och samlingslokalerna som utnyttjas minimalt på grund av coronapandemin.

Ett attraktivt sockenhus

Kontakt: Birgitta Wångersjö hus@solleron.se