Sockenhuset

Förbättrar och förvaltar Sockenhuset. Det gamla kommunalhuset ska bli ett attraktivt sockenhus för sockenborna och besökare utifrån.

Ett attraktivt sockenhus

Kontakt: Franz Larsson hus@solleron.se