Utgivningsdatum för Solleröbladet sommaren 2018

Utgivningsdatum för Solleröbladet sommaren 2018: Nr. 15 Bladet är tryckt och utkommer den 9 augusti! Nr. 16 utkommer…

Hej Turist! Här finns Solleröbladet och Sommarprogrammet 2018!

Vill du ha turistinformationsbroschyrer och info om Solleröbygden? Här finns Solleröbladet: Finns i foajén på Sockenhuset…