Kyrkbåt upå Båkkam

av | 27 apr, 2023 | Aktuellt

Nu ska kyrkbåten Sofia Magdalena få vila intill Kyrkan.

Mora kommun har föreslagit att Sollerö Sockenförening får 310 000 kronor för ett ”Kommunikationsnav med kyrkbåt” i Sollerö centrum. Det är en rejäl bit av de s k bygdemedel på 600 000 kronor som finns till förfogande för hela kommunen. Stort tack till Mora kommun för prioriteringen. Det formella beslutet fattas av länsstyrelsen inom några veckor.

Kyrkbåten ska placeras under tak på gräsytan mellan Kyrkan och Sockenhuset nära genomfarten och busshållplatsen. Tanken är att området ska utvecklas till en naturlig och attraktiv mötesplats för både sockenbor och besökare. Kyrkbåten blir ett intressant blickfång, väl synlig för trafikanter både söderifrån och från Mora. Information och vägvisning ska finnas om service och sevärdheter, lättillgänglig och intresseväckande. Det är nära till affär, matservering och turistinformation. Socknen, kyrkan, Jugen Jon, kyrkbåtsrodden, båtbyggandet, Klikten, vikingarna mm ska exponeras. Sockenföreningen ansvarar för platsen i nära samarbete med Kyrkan och Mora kommun. Kyrkbåten lånas ut av Sollerö Idrottsförening med ett långsiktigt avtal. Allt ska vara klart september 2024. Projektledare är Gunnar Israelsson.