Sold´s Finest Årets Sockenbo!

av | 31 mar, 2023 | Aktuellt, Sockenföreningen

Ungefär 30 personer var bänkade i Lärkasalen när Årets Sockenstämma gick av stapeln.

Dagordningens 16 punkter klubbades smidigt igenom. Staffan Bond får fortsatt förtroende som styrelseordförande. I styrelsen får han sällskap av Jack Gottling, Stig Wass, Therese Olsson, Johanna Jönsson Paarup samt nyvalde Hans Wångersjö. Kenneth Broqvist lämnar styrelsen efter 10 år som sekreterare. Till suppleanter valdes Roine Andersson, Anders Stenberg, Linnea Mattsson, Naima Trogen och Johan Danielsson. Lämnar sin post gör Siv Sjöberg. Revisorer är Irene Bäck Goth och Linnea Malm Stolt. Jan Jorbrink är revisorssuppleant. Till valberedning valdes Rigmor Johansson och Birgitta Wångersjö.
Det ekonomiska resultatet för 2022 blev positivt och budgeten för i år pekar också i den riktningen.

Utmärkelsen Årets Sockenbo tilldelades välförtjänt musikgruppen ”Sold´s Finest”som intervjuades av Roine Andersson.

Stämman avslutades med presentationer av ”Marknadsföring sommar 2023” samt status och framtidsplaner för Stoltgården.