Varför gräver Nodava på Sollerön?

25 mar, 2022 | Aktuellt

Som du säkert har märkt gräver ”gubbar i gula overaller” på flera platser på Sollerön. Det är Nodava som har inlett arbeten för att laga och förbättra det kommunala avloppssystemet.

”Avloppssystemet är inte underdimensionerat utan ordentligt tilltaget,” säger projektansvarige Anders Blomkvist från Nodava. ”Problemet är att det är gammalt. Det har bildats sprickor och skarvar som behöver tätas. Det rinner in stora mängder regnvatten i rören vilket skapar problem i reningsverket. Dessutom kostar det mycket att rena vatten som inte behöver komma till reningsverket över huvud taget.

Tyvärr är det inte bara det kommunala ledningsnätet som är bristfälligt utan även servisledningar inne på fastigheter. Även anslutna stuprör och dräneringar bidrar till problemen.

Fastighetsägare kan komma att bli kontaktade för ytterligare åtgärder i ett senare skede. 

När blir det klart?

Utredningsarbetet pågår och omfattningen är än så länge oklar, därmed är det omöjligt att svara på hur länge arbetet kommer att fortgå.

Planen är att på sikt kommer reningsverket i Mora att byggas ut. Tanken är att allt avloppsvatten från Sollerön ska pumpas dit. Med för mycket regnvatten i avloppssystemet blir det svårt att genomföra det,” avslutar Anders Blomkvist.

Lasse Nordström 0708 44 11 71