Sollerö-Nytt: Ännu inget svar om de kommunala branddammarna

Väntar fortfarande på svar
Sollerö sockenförening har i en skrivelse krävt att Mora kommun tar ansvaret för kommunens branddammar i byarna i landsbygdssocknarna Sollerön, Venjan, Mora och Våmhus. Branddammarna har haft en stor betydelse vid gårds- och bybränder genom årens lopp. Ett svar kom från tjänstemannahåll men inte från kommunstyrelsen, till vilken skrivelsen var ställd.

Sockenföreningen tog då kontakt med kommunen och de ska ta upp frågan på ett kommunstyrelsemöte sa de då.
Läs mer: Sollerö-Nytt: Ny skrivelse till Mora kommun i frågan om de kommunala branddammarna

Något svar på den nya skrivelsen har ännu inte kommit från Mora kommunstyrelse till Sollerö sockenförening!

LÄS MER:
Sollerö-Nytt: “Behåll branddammarna Mora kommun!”

2020-02-13 15.30