Sollerö-Nytt: Ny skrivelse till Mora kommun i frågan om de kommunala branddammarna

De kommunala branddammarna
Sollerö sockenförening har i en skrivelse 2018-11-29 krävt att Mora kommun tar ansvaret för kommunens branddammar i byarna i landsbygdssocknarna Sollerön, Venjan, Mora och Våmhus. Ett svar kom från tjänstemannahåll(brandchefen) men inte från kommunstyrelsen, till vilken skrivelsen var ställd.

Ny skrivelse
Nu har Sollerö sockenförening skickat en ny skrivelse 2019-10-10 till Mora kommun i frågan om de kommunala branddammarna.
Läs mer: SSF: Skrivelse – Ansvaret för branddammarna inom Sollerö socken

FAKTA – LÄS MER:
Sollerö-Nytt: Ännu inget svar från kommunstyrelsen om de kommunala branddammarna

2019-10-15 16.00