Övertagandet. Den 23 augusti 2017 skrev Sollerö Sockenförening på köpebrevet om förvärvande av Kommunalhuset från Mora kommun och strax före årsskiftet fick vi lagfart på fastigheten. Därmed var en lång och något komplicerad process lyckligt i hamn. Och Kommunalhuset omdöpt till Sollerö Sockenhus – upå Båkkam.

Övertagandet skedde enligt de villkor som en extrastämma beslutade den 27 maj 2015. Avtalet med Mora kommun innebar en köpeskilling på 1 krona samt 600 000 kr för investeringar och reparationer. Dessutom garanterade kommunen att hyra bibliotekslokalen för 86 000 kr/år till och med mars 2022.

Stort åtagande. Att ta över Kommunalhuset var ett stort åtagande för sockenföreningen. Men vi fick några år på oss för att sätta huset i gott skick och få stadiga intäkter som överskrider kostnaderna. Det finns också vindpengar till socknens förfogande som i konkurrens med mycket annat kan användas till angelägna förbättringar.

Förbättringar och underhåll. En del är gjort men inga stora investeringar. Ett exempel är anslutning till Mora Stadsnät med fast uppkoppling och Wi-Fi i hela huset. Några andra är teknisk utrustning av Lärkasalen (A-salen), målning av Lärkasalen och Flenarna (Församlingssalen), nya förrådsutrymmen, nytt låssystem, ny takarmatur i delar av huset, en ”Servicepunkt” avskild från Sockenkontoret samt kontor av lägenhetens tredje rum. Lite reparationer har vi åkt på, till exempel byte av cirkulationspumpar för värmen, lagning av hissen och målning av foajéns stora fönsterparti. Men det är inte överraskande, Sockenhuset är gammalt och slitet.

Både stort och smått återstår, en del nödvändigt med det snaraste. För att få ner de höga energikostnaderna ska vi återvinna den uppvärmda luften och göra styrsystemet för värmen effektivare. Ambitionen är också att fortsätta utveckla Lärkasalen till en ändamålsenlig och attraktiv lokal för möten, kulturevenemang och fester. Ett nytt golv är inlagt över det gamla slitna golvet. Ett serveringskök har byggts i anslutning till salen.

Uthyrning av lokalerna är en förutsättning för att klara driften av huset. Successivt har det också fyllts med hyresgäster. Lärkasalen, Flenarna och Servicepunkten hyrs ut för olika sammankomster, allt från små sammanträden till stora kalas.

Servicepunkten med hjärtat i den avskilda delen av Sockenkontoret ger också lite intäkter. För driften har vi ett avtal med Mora kommun som gett oss 50 000 kronor per år 2017-19. Vi räknar med en förlängning flera år framåt. Avtalet avser fem funktioner: samhälls-/medborgarservice, föreningsservice, kulturverksamhet, turistinformation och träffpunkt/caféhörna med datoruppkoppling. Turistinformation och träffpunkt ska finnas också i Koopen och en enkel caféhörna i Stoltgården.

Samverkan med Mora kommun. Mora kommun äger inte längre huset, men vi ser gärna en kommunal närvaro ändå. Biblioteket är en mycket fin lokal som borde kunna utnyttjas ännu mer i ett samarbete mellan kommunen och Sockenföreningen och det även efter att hyresavtalet löpt ut. I biblioteket och på andra ställen i huset bör vi kunna ha utställningar av skilda slag och dessutom ge aptitretande smakprov på vad socknen har att erbjuda i olika avseenden. Vi ser också gärna att kommunal personal ibland finns på plats både för att sköta sitt ordinarie jobb och för att medverka i vårt lokala utvecklingsarbete.