Ny styrelse för Stoltgården

av | 21 sep, 2022 | Aktuellt, Stoltgården

Bostadsrättsföreningen Soldi – Stoltgården – har haft årsstämma i samband med halvårsskiftet.

Styrelsen konstaterar att man erbjuder ett attraktivt trygghetsboende eftersom många efterfrågar ett tryggt boende på Stoltgården. Året som gått visar ett positivt ekonomiskt resultat vilket lovar gott inför framtiden. Hemtjänsten fortsätter att ha Stoltgården som bas för sin verksamhet på Sollerön och en dialog förs med kommunen om användning och finansiering av gemensamma utrymmen.

Den nya styrelsen består av Gunnar Israelsson ordförande, Gun-Britt Persson kassör och vice värd, Lasse Nordström sekreterare samt ledamöterna Lars Hällsten och Johny Bergström.  

Meit Persson och Marit Andersson är suppleanter. I styrelsens ansvar ingår även Sollerö Åldringsfond samt Stoltgårdens Mat & Café.