Stoltgårdens styrelse

av | 20 sep, 2022 | Stoltgårdens serviceboende

Gunnar Israelsson

Ordförande

Lasse Nordström

Kassör och vice värd

Lasse Nordström

Sekreterare

Lars Hällsten

Ledamot

Johny Bergström

Ledamot

Meit Persson

Suppleant

Marit Andersson

Suppleant