Stoltgårdens styrelse

av | 20 sep, 2022 | Stoltgården

Gunnar Israelsson

Ordförande

Gun-Britt Persson

Kassör och vice värd

Lasse Nordström

Sekreterare

Lars Hällsten

Ledamot

Johny Bergström

Ledamot

Meit Persson

Suppleant

Marit Andersson

Suppleant