Ideella krafter lyfter Gesunda!

av | 5 okt, 2023 | Aktuellt

Först Tröskladan, sedan Bönhuset och klockstapeln, därefter Bystugan med lägenhet, toaletter och duschar. Nu är också gärdesgården runt Brändan klar! Fantastiskt!

Sollerö sockenförening lyfter på Sollerö-luvan och säger ett stort GRATTIS till alla som har lyft Gesunda!

Men det räcker inte med det!

Många ideella krafter har också tagit tag i röjningen av sly och buskar på Gesundaberget! Med konkursförvaltarens tillåtelse har röjsågarna gått varma i backarna. Entusiasmen och tempot har varit högt och företag har sponsrat med bränsle både för maskiner och människor.