Försäljningsrapport från Sollerömacken augusti månad

Försäljningsrapport från Sollerömacken
Augusti 2020 2019 2018
Bensin 37 516 32 080 29 487
Diesel 29 021 26 605 24 312
Totalt 66 537 58 685 53 799

2 331 805 l bensin och 1 539 472 l diesel, totalt 3 871 276 l,
oktober 2012 – augusti 2020.

2020-09-08 16.00