Fler husbilar men för få ställplatser!

av | 25 jul, 2023 | Aktuellt

Hemestertrenden växer. Antalet husbilar ökar starkt i Sverige och Europa. I Sverige finns idag 110 000 husbilar. I Europa 2 500 000. Husbilsturister skiljer sig från andra besöksgrupper genom att de reser året runt. Över 80% av övernattning sker på ställplats och camping men gratis ”vildcamping” ökar när det inte finns tillräckligt med ställplatser.

Dalarna är Sveriges fjärde populäraste besökslän. I flera kommuner bl.a. Avesta pågår diskussioner om att bygga ställplatser.

Hur ser det ut här i socknen?

  • Sollerön är ett attraktivt resmål p g a naturen, kulturen och historien men vi är tyvärr inte rustade att möta det ökande besökarantalet.
  • Caravan Club, lilla Kulåra Camping och Åsengården räcker inte till.
  • Det finns en ställplatsmarknad som väntar på att tas omhand. Fler organiserade ställplatser skulle minska ”vildcampingen” och skapa välbehövliga intäkter för föreningar och byalag.

Du som kör genom Gesunda har säkert sett att det finns ställplatser framför Bystugan. ”Vi tjänar faktiskt sexsiffriga belopp per år på ställplatserna,” säger Stig Wass. ”De ger ett viktigt och nödvändigt tillskott för att säkerställa framtiden för Bystugan.

Vid renoveringen av Bystugan byggde vi 3 nya toaletter och 2 duschar. Husbilsgästerna checkar in, betalar och får en kod så att de kan använda el, toaletter, dusch och kök. Gästerna är mycket nöjda och många av dem återkommer. ”En av Sveriges vackraste ställplatser” säger flera med tanke på utsikten över Siljan, det centrala läget i Siljansbygden samt bekvämligheter.

Vi har ett skötselschema för medlemmar i Bystugeföreningen för att ta hand om ställplatserna. Det är en del jobb men det är värt det men tanke på intäkterna.”

I Bengtsarvets Byalag pågår diskussion om ställplatser.

Genom att föreningen ”Gamla Siljansbåtar” skänkte sitt hus till Byalaget har diskussionen tagit fart. En bidragande orsak är också att Länsstyrelsen har byggt en parkeringsplats för besökare till grodleken i Agnmyren.

”Vi behöver organisera hamnområdet,” säger Helena Weslien ordförande i Bengtsarvets Byalag. ”Idag finns sex ställplatser utan tillgång till toaletter och duschar. I planen finns att renovera och bygga faciliteter i Byalagshuset och då passar intäkter från ställplatser bra in. Ökade bekvämligheter innebär att vi kan ta ut ett högre pris/natt än vad vi gör idag. Hamnen är en attraktiv plats för besökande husbilar både idag och imorgon. Vi vill inte ha en invasion av husbilar utan strävar efter ett hållbart antal ställplatser men hänsyn till miljö och bybor.”

Att antalet besökare ökar är också en viktig inkomstkälla för bygdens näringsliv. Om vi får husbilarna att ”stanna en natt till” så genererar det arbetstillfällen. Inte minst för bygdens ungdomar.

Det råder alltså brist på ställplatser.

Sockenföreningen ser möjligheter för flera föreningar att agera på marknaden.

  • Sollerö IF har nyrenoverade toaletter och duschar i Idrottsparken. Där finns gott om utrymme för ställplatser i anslutning till byggnaden. Där ligger stora intäkter och väntar.
  • Det nybyggda roddklubbhuset (med toa/dusch) på Lerön innebär också möjligheter till ställplatser i Leröns strövområde för Roddklubben.
  • Vill Hembygdsföreningen ha intäkter från ett antal ställplatser vid Hembygdsgården?
  • Kan en del av parkeringen vid kyrkan användas för ställplatser med toalett/dusch i sockenhuset. Där parkerar husbilar idag.

Organiserade ställplatser är en intäktskälla som kan komplettera andra intäktsbringande verksamheter som lotterier, bingolotto, bingo, tipspromenader m.m. för föreningar.

Lasse Nordström