SoPF Boule

SoPF Boule

Nu flyttar vi Boulespelet till Vinäs inför vintern.
Torsdag den 5 oktober kl. 10.00 blir första speldagen i Vinäs. Sedan varje torsdag i vinter fram till våren.

Margareta Ahlström
0250-226 03