Slöjdkvälld ata brasun

Slöjdkvälld ata brasun

Tosdan 21 september kl. 18.30 och onsdan 27 september upå gambälgardim

Ta minn di nå tä djärå, släkkså stikkning älld knäjjv å jänn tröjjbit, älld bar kumm!
Ta djänn minn di nå duppa. Vir bjodum upå kaffe.

Info: Sylvia 073-956 64 10