Gammalt och nytt – filmer från Sollerö socken

Gammalt och nytt – filmer från Sollerö socken

Filmvisning i Sockenhuset torsdagen den 19 januari kl. 19.00

Tolla Per visar gamla filmer om en pensionärsutflykt och slalom på Gesundaberget. Filmare Tage Larsson.
Per visar också några valda inslag från ”Nyeter upå litt soldmål”, bland annat auktionen efter Trapp Lars.

Kaffe serveras

Välkomna!